הדגמות חיות - הגשת בקשת השתתפות

לבקשת אישור לביצוע הדגמת טיסה במסגרת בכנס הכלים הבלתי מאוישים, UVID Dronetech 2021, אנא מלאו את הפרטים המופיעים למטה:

פרטי מגיש הבקשה
פרטי החברה המבקשת
כתובת החברה
האם החברה משתתפת במיזם נעמ"ה?
האם החברה השתתפה במיזם נעמ"ה "מסלול ירוק"?
פרטי הגופים/החברות הנוספות ששותפות להדגמה (שמות):
more items
חברת הביטוח אשר מבטחת את הטיסות:
פרטי טיסת ההדגמה
סוג ההדגמה המבוקשת (ניתן לבחור יותר מאחד)
One file only.
מוגבל ל 24 MB.
סוגים מותרים: txt, rtf, pdf, doc, docx, odt, ppt, pptx, odp, xls, xlsx, ods.