הדגמות חיות

כנס הכלים הבלתי מאוישים, 2021 UVID Dronetech, יביא לראשונה בישראל, את בשורת ההטסה של כלי טיס בלתי מאוישים (כטב"ם).

לגופים המעוניינים בכך, ובפרט לחברות המשתתפות במיזם נעמ"ה/UTM, אנו מציעים השנה הזדמנות ייחודית לבצע הדגמה חיה של הטסה במרחב הכנס, תוך מתן במה לחשיפה תקשורתית רחבה ליכולתן.

 

תנאי הסף לביצוע פעילות הטסה במסגרת הכנס הנם:

  1. כל מדגים נדרש לקבל עצמאית ובאחריותו מרשות התעופה האזרחית (רת"א), תעודת כושר טיסה המתאימה לפעילות במסגרת כנס הכלים הבלתי מאוישים, 2021 UVID Dronetech. האישור הכתוב יועבר למנהלת הכנס.
  2. קיום ביטוח המכסה את ההטסה בכנס הכלים הבלתי מאוישים, 2021 UVID Dronetech ואישורו ע"י מנהלת הכנס.
  3. ביצוע ההדגמות בחלונות הזמנים, בתרחישים ובמגבלות אשר יוגדרו ע"י רת"א ומנהלת כנס הכלים הבלתי מאוישים, 2021 UVID Dronetech.

 

להלן התהליך אותו יש לבצע לצורך הטסה בכנס הכלים הבלתי מאוישים, 2021 UVID Dronetech:

  1. פנה למערכת כנס הכלים הבלתי מאוישים, 2021 UVID Dronetech והבע רצון לקחת חלק בהדגמות החיות של הכנס תוך מילוי הטופס בכפתור למטה.
  2. קבל ממערכת כנס הכלים הבלתי מאוישים, 2021 UVID Dronetech מייל המאשר את השתתפותך העקרונית בכנס ובהדגמות, בהתאם לבקשה אותה הגשת.
  3. הצג את אישור טופס הבקשה לרשות התעופה האזרחית ופעל ישירות מולם לקבלת אישור הטסה בכנס הכלים הבלתי מאוישים, 2021 UVID Dronetech.
  4. לאחר קבלת אישור ההטסה מרשות התעופה האזרחית, העבר את האישור הכתוב למנהלת הכנס בצירוף אישור ביטוח המכסה את ההטסה בכנס הכלים הבלתי מאוישים -2021 UVID Dronetech.
  5. קבל אישור ביצוע סופי להדגמה ממנהלת הכנס בצירוף החלונות המתוכננים לביצוע הטיסות (יתכן ביצוע מקדים כחזרה גנראלית).